Projekt

Gólové ambice

Projekt GoloveParametry.cz vznikl s vizí soustředit se na sportovní analytiku. Využití dat a statistických postupů zejména v kolektivních míčových sportech se v současnosti stává velkým trendem. Tento web si klade za cíl sledovat vývoj v této oblasti v Česku i v zahraničí, přinášet vlastní analýzy nad volně dostupnýmy daty a v neposlední řadě nabízet prostor k diskuzi nad tématy souvisejícími s využitím dat ve sportu.

Sběr dat

Schopnost data sbírat, ukládat, očišťovat a propojovat je nezbytným předpokladem následných hlubších analýz.

Získání kvalitních, robustních dat je nezbytným předpokladem pro následující analýzy. Na Gólových Parametrech si zakládáme na jejich otevřenosti, proto u každé publikace budou k dispozici ke stažení i související zdrojová data. Budeme se snažit dat poskytovat v strukturovaných formátech jako jsou CSV, XML, JSON ad., které jsou podporovány řadou nástrojů a programovacích jazyků. Veškerá data, která využíváme, pochází z výhradně z volně dostupných zdrojů na internetu (např. Wikipedia, Česká televize, FAČR) a jejich přesná a aktuální akvizice je zajištěna skripty (pomocí tzv. data scrapingu).

Statistická analýza

S aplikací statistických postupů nad velkými objemy dat máme dlouholeté zkušenosti. Uvědomujeme si, že důležitý není jen samotný popis daných metrik, ale zejména získání nových užitečných poznatků z nich. Využití analýzy dat, vícerozměrných statistických metod a technik data-miningu má podle nás velkou budoucnost, a proto chceme být v této oblasti lídrem v ČR.

Poznatky získané pomocí aplikace matematických a statistických postupů umožňují dosažení pokroku ve výkonnosti, chování a strategii.

Pro modelování využíváme volně dostupný statistický software R. Stejně jako v případě zdrojových dat i zde se hlásíme k co největší transparentnosti a budeme se snažit většinu zdrojových kódů veřejně publikovat. Z diskuze, která nad danými modely a samotnými kódy doufáme vznikne, může vyplynout úprava vedoucí k optimalizaci výhodné pro všechny zůčastněné. Mezi nejčastější oblasti zkoumání sportovní analytiky patří:

  • Hodnocení pracovní zátěže sportovců (anglicky Work rate quantification).
  • Srovnávání jednotlivých hráčů (Individuals comparision).
  • Maximalizace výkonnosti sportovců/týmů (Performace maximization).
  • Lepší pochopení hry (Understanding improvement).

Datová vizualizace a infografika

Elegantní a srozumitelná forma prezentace dosažených poznatků z velmi komplexních dat je základním cílem datových vizualizací. Při významných příležitostech jakými jsou například start ligového ročníku nebo finále ligového poháru bychom rádi našim čtenářům nabídli některé zajímavé informace i ve formě populární infografiky. Doufáme, že se vám naše výstupy budou připadat zajímavé a budeme rádi, když o nich s námi budete diskutovat a nebo je třeba budete dále sdílet.