Fotbalová analytika na SSAC 2013

O víkendu od 1. do 2. března se v americkém Bostonu konala nějvětší konference sportovních analytiků Sloan Sports Analytics Conference 2013 (někdy také přezdívaná jako Superbowl sportovní analytiky). Tato konference už od roku 2007 nabízí platformu pro setkávání profesionálů oboru sportovní analytiky s nadšenci, studenty a fanoušky, které statistika a analýzy okolo sportu (především těch kolektivních a v USA populárních) zajímají. Na konferenci jsme bohužel nebyli, ale pokusíme se shrnout některé reakce, které z ní vzešly.

MIT Sloan Sports Analytics Conf
(http://www.flickr.com/photos/james_mclellan_wilson/8530019354)

Jádrem celé konference jsou úzce profilované panely odborníků na dané téma, např. Data Visualization. Panelu věnovanému fotbalové analytice, který zaštítila společnost ProZone, se účastnili Chris Anderson, Jeff Agoos, Blake Wooster, Albert Larcada, Marc Stein a diskutovala se především následující témata:

  • Jakým způsobem se s analytikou pracuje uvnitř klubů?
  • Jak investory přesvědčit, že analytika má smysl a měli by jí věřit?
  • Jaká je aktuální šíře portfolia fotbalový metrik a možnosti jejich měření?

Překvapivá pro nás byla skepse a vystřízlivění, která z konference vzešla a kterou jsme zaznamenali z příspěvků hodnotících aktuální vývoj v oblasti fotbalové analytiky. Často se zmiňuje, že fotbal hlavně vlivem charakteru celé hry, nejenže nedohání své statisticky prověřenější předchůdce basketbal, hokej a baseball, ale naopak se zdá, že stále více ztrácí. Očekávaná revoluce nepřišla. Jako jeden z hlavních důvodů účastník Mitch Lasky uvádí rozdělení komunity na dvě skupiny. Kluboví analytici, kteří jsou isolovaní se svými daty, chybí jim impulsy zvenčí a nejsou dostatečně využití a na druhé straně laici, jejichž největším problémem je, že jim chybí přístup k relevantním datům. Kritika dopadla také na samotné organizátory konference kvůli volbě účastníků panelu (zejména absence čistě analytického “insidera” a možnost jeho diskuze s komunitou). Jako hlavní trend blogerská komunita očekáva analýzu prostorových dat a pokrok ve vizualizaci získaných poznatků (snaha převádět statistické poznatky do snadno a rychle pochopitelných příběhů).

Nás může tešit, že tato konference dala impuls k zhodnocení stavu oblasti fotbalové analytiky a doufáme, že se postupem času objeví i videa z konference samotné. Nezbývá než dále analyzovat, ale to nás nakonec baví nejvíc.

Zdroje: